Skip Navigation

sme.sk: Čistý zisk MetLife Amslico vlani presiahol 19 mil. eur

9. júla 2014

Čisté náklady na poistné plnenia dosiahli v uplynulom roku 67,6  milióna eur.

BRATISLAVA. Poisťovňa MetLife Amslico dosiahla v minulom roku na Slovensku  hrubý predpis poistného vo výške 121,5 milióna eur. TASR o tom dnes informovalo  vedenie poisťovne.

Spoločnosti tak prináleží 9,6-% podiel na celom slovenskom trhu životného  poistenia. V minulom roku hospodárila poisťovňa so ziskom pred zdanením vo výške  25,8 milióna eur. Čistý zisk bol vo výške 19,4 milióna eur.

Vyplýva to z auditovaných výsledkov spoločnosti za minulý rok. Poisťovňa  počas svojho pôsobenia v SR nezaznamenala ani raz stratu.

"MetLife Amslico bola v roku 2013 v 18. roku svojho pôsobenia na slovenskom  poistnom trhu. Finančná istota, dlhodobé skúsenosti v tomto odvetví,  profesionálny prístup ku klientom, vysoká kvalita a spektrum poskytovaných  služieb a v neposlednej miere aj finančná disciplína sú vodítkom spoločnosti  počas celého tohto obdobia," zhodnotilo vedenie poisťovne.

Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti,  predstavovali vlani 606,3 milióna eur. Poisťovňa v súčasnosti vykazuje aktíva vo  výške 762,7 milióna eur. Jej vlastné imanie predstavovalo 134 miliónov eur.

Čisté náklady na poistné plnenia dosiahli 67,6 milióna eur. Miera  pretrvávania zmlúv životného poistenia bola ku koncu decembra minulého roka vo  výške 86,8 %, tento ukazovateľ zverejňuje ako jedna z mála poisťovní na  Slovensku.

MetLife Amslico poskytuje svoje služby prostredníctvom viac ako 500  profesionálnych viazaných finančných agentov, spolupracuje s ďalšími  spoločnosťami poskytujúcimi finančné sprostredkovanie a inými subjektmi.

Obchodné miesta (agentúry) poisťovne sa nachádzajú vo všetkých väčších  mestách Slovenska. V súčasnosti má spoločnosť 550.000 klientov.

Zdroj: sme.sk