Skip Navigation

sme.sk: MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

22. októbra 2014

Čistý zisk spoločnosti bol vo výške  7,684 milióna eur.  „Za šesť mesiacov roku 2014 MetLife  Amslico dosiahla hrubý predpis poistného vo výške  61,114 milióna eur,“ informovalo vedenie poisťovne.

Spoločnosti  v súčasnosti prináleží 9,61 percentný podiel na celom  slovenskom trhu životného poistenia. "MetLife Amslico pôsobí  v súčasnosti na slovenskom poistnom trhu už 19 rokov. Spoločnosť  za  celé toto obdobie doteraz nevykázala stratu. Tento úspech sa jej darí dosiahnuť vďaka finančnej disciplíne a efektívnemu riadeniu činností v spoločnosti.  Konzervatívny prístup k financiám spojený s dlhodobými skúsenosťami v  poisťovníctve a najmä profesionálny prístup ku klientom a neustále  inovovaný klientský servis sú naďalej našimi najdôležitejšími krédami,“  uviedli ďalej predstavitelia spoločnosti.

Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti,  predstavovali v tomto období  539,766 milióna eur. Poisťovňa v  súčasnosti vykazuje aktíva vo výške  797,554 milióna eur. Jej vlastné  imanie predstavovalo  118,761 milióna eur. Čisté náklady na poistné plnenia  dosiahli za šesť mesiacov tohto roka 37,234 milióna eur.

Prvý polrok 2014 bol pre poisťovňu úspešný aj v iných oblastiach. Právom  sa môže pýšiť titulom Superbrands, kde organizátori vychádzajú pri nominácii  relevantných značiek z databázy všetkých registrovaných obchodných „trejdmarkov“.

MetLife Amslico  poskytuje svoje služby prostredníctvom viac ako 500 profesionálnych viazaných  finančných agentov, spolupracuje s ďalšími spoločnosťami poskytujúcimi finančné  sprostredkovanie a inými subjektmi. Obchodné miesta (agentúry) poisťovne sa  nachádzajú vo všetkých väčších mestách Slovenska. V súčasnosti má spoločnosť 550.000 klientov. MetLife  Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Pre viac informácií navštívte www.metlifeamslico.sk  , www.kamaratsnoopy.sk  , www.evaplus.sk , www.adamplus.sk