Skip Navigation

POISŤOVNE: Poisťovňa MetLife dosiahla vlani zisk 17,7 mil. eur

5. mája 2015 

V medziročnom porovnaní je to pokles o 9,2 %

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Poisťovňa MetLife dosiahla v minulom roku na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 9,2 %. Ako ďalej spoločnosť informovala, hrubé predpísané poistné bolo vlani vo výške 121 mil.
eur. Rok predtým to bola suma 121,5 mil. eur.

Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali v minulom roku 632,7 mil. eur. Aktíva boli na konci decembra vo výške 795,6 mil. eur. Vlastné imanie predstavovalo sumu
137,4 mil. eur. Hrubé náklad  na poistné plnenia dosiahli za vlaňajšok 74 mil. eur. Spoločnosť mala v roku 2014 na Slovensku približne 10-percentný podiel na trhu životného poistenia.

Spoločnosť MetLife Amslico poisťovňa vstúpila tento rok do dvadsiateho roku svojho pôsobenia na slovenskom poistnom trhu a zároveň pristúpila k zmene názvu a loga na MetLife. Od začiatku januára
postupne komunikuje svoj rebranding. Zmena názvu na MetLife sa zavŕši v júni tohto roka. Proces sa podľa vyjadrení firmy uskutoční bez akýchkoľvek dopadov na poistné zmluvy existujúcich alebo budúcich zákazníkov.

Poisťovňa sa zároveň od 1. apríla tohto roka zlúčila s írskou spoločnosťou MetLife Europe Limited. Časť poistného kmeňa neživotného poistenia sa prevedie na írsku firmu MetLife Europe
Insurance Limited. Spoločnosti MetLife Europe Limited a MetLife Europe Insurance Limited budú na Slovensku pôsobiť prostredníctvom svojich slovenských pobočiek a prevezmú všetky práva a povinnosti poisťovne MetLife Amslico. Spoločnosť MetLife Amslico týmto automaticky zanikne a
zavŕši sa tak transformačný proces podnikania na Slovensku.

Poisťovňa Amslico bola do Obchodného registra SR zapísaná v septembri 1995. Bola dcérskou spoločnosťou americkej poisťovne American Life Insurance Company (Alico), lenže poisťovňa MetLife sa dohodla s jej materskou spoločnosťou American International Group (AIG) na začiatku
marca 2010, že prevezme Alico a akvizícia sa ukončila v novembri 2010. Spoločnosť MetLife pôsobí v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.