Skip Navigation

MetLife vlani hospodárila s čistým ziskom 17,664 milióna eur

5. mája 2015 

Bratislava 5. mája (TASR) - Poisťovňa MetLife v minulom roku dosiahla na Slovensku podľa auditovaných výsledkov čistý zisk 17,664 milióna eur.


Hrubý zisk predstavoval viac ako 24 miliónov eur. Spoločnosť za spomínané 20-ročné obdobie pôsobenia na Slovensku ani raz nevykázala stratu. V roku 2014 slovenský MetLife dosiahol hrubý predpis poistného 120,966 milióna eur. TASR o tom informovali predstavitelia spoločnosti.
Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali v uvedenom období 632,728 milióna eur. Poisťovňa ku koncu decembra minulého roka vykazovala aktíva vo výške 795,630 milióna eur. Jej vlastné imanie tvorilo 137,398 milióna eur. Hrubé náklady na poistné plnenia dosiahli za 12 mesiacov minulého roka 73,990 milióna eur.

MetLife už štyri mesiace komunikuje zmenu svojho názvu z MetLife Amslico na MetLife. Dlhodobý líder v poskytovaní životného poistenia oslávi v tomto roku 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zmena názvu a loga, ktorú podporuje aj nová reklamná kampaň, znamená začiatok ďalšej fázy vývoja MetLife na Slovensku, kde má spoločnosť viac ako 500.000 zákazníkov. Zmena názvu na MetLife bude zavŕšená v júni 2015.