Skip Navigation

Amslico mení značku a aj majiteľa

2. novembra 2010

Amslico - najväčšia poisťovňa na Slovensku špecializovaná najmä na životné poistenie a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od 1. novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company - MetLife, Inc.

Od tohto dátumu prebieha zmena značky z Amslico na MetLife Amslico spolu so zmenou loga a proces zmeny bude zavŕšený na začiatku mája budúceho roku. "Pre súčasných 440.000 klientov MetLife Amslico nie je potrebné v súvislosti so zmenou podnikať akékoľvek kroky. Poistné podmienky, ustanovenia poistných zmlúv klientov, ako aj nároky vyplývajúce z poistnej zmluvy ostávajú nezmenené," uviedli predstavitelia MetLife Amslico.

MetLife, Inc. je najväčšou životnou poisťovňou v Spojených štátoch amerických podľa počtu existujúcich poistných zmlúv. Prostredníctvom svojich pobočiek a pridružených spoločností MetLife v súčasnosti poskytuje služby viac ako 90 miliónom klientov vo viac ako 60 krajinách sveta. MetLife, Inc. sa dohodol s American International Group, Inc. (AIG) na začiatku marca, že prevezme Alico, materskú spoločnosť Amslico a akvizícia za 16,2 miliardy USD sa dokončila práve v pondelok 1. novembra.

"Po dokončení akvizície Alico sa MetLife stáva popredným poisťovateľom na svetovom trhu životného poistenia a poistných produktov pre zamestnancov," uviedol C. Robert Henrikson, predseda, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti MetLife.

MetLife Amslico pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu už 16. rok, pričom poisťovňa nezaznamenala doteraz ani raz stratu. Za prvý polrok tohto roku MetLife Amslico dosiahla hrubý predpis poistného vo výške 62,607 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast necelého percenta. V obchodnej produkcii za šesť mesiacov tohto roku spoločnosť vykázala 9,779 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní až 54,17-% nárast. Technické rezervy spoločnosti, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, boli za polrok vo výške 538,260 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 nárast 4,18 %. Spoločnosť špecializujúca sa najmä na životné poistenie hospodárila za spomínané obdobie s hrubým ziskom 21,208 milióna eur, čo je zase 57,26-% nárast.

 

Zdroj: hnonline.sk