Skip Navigation

OTS: MetLife dokončila akvizíciu spoločnosti Alico

2. novembra 2010

MetLife Amslico

New York 2. novembra (TASR-OTS) - Spoločnosť MetLife v pondelok 1. novembra oznámila, že dokončila akvizíciu spoločnosti American Life Insurance Company (Alico) od spoločnosti American International Group, Inc. (AIG) za 16,2 miliardy USD.
"Po dokončení akvizície Alico sa MetLife stáva popredným poisťovateľom na svetovom trhu životného poistenia a poistných produktov pre zamestnancov," uviedol C. Robert Henrikson, predseda, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti MetLife. "Už roky si MetLife drží silné, vedúce pozície v USA, Mexiku, Kórei a Čile, na ktorých teraz môžeme stavať pri dosahu na viac ako 60 krajín na celom svete. Táto transakcia plní naše stratégie globálneho rastu, pridávajúc výrazný prínos k medzinárodnému charakteru MetLife. Prináša tiež väčšiu diverzifikáciu a vyváženosť ako z geografického hľadiska, tak z hľadiska ponuky produktov a výrazne rozširuje distribučné možnosti firmy.
"V dôsledku tejto akvizície máme dobrú pozíciu na dosiahnutie očakávaných výnosov a kapitálovej návratnosti," dodal Henrikson. "Od oznámenia o transakcii 8. marca 2010 tímy z MetLife a Alico úzko spolupracovali, aby pomohli zabezpečiť, že spojená organizácia sa chopí rastových šancí, ktoré sú pred nami."
Odmena, ktorú MetLife zaplatilo po dohode AIG za akvizíciu Alico, pozostávala z 7,2 miliardy USD v hotovosti a 9 miliárd USD v podobe akcií MetLife a iných cenných papierov, ktoré boli predmetom konečnej dohody. Podiel cenných papierov na kúpnej cene predstavoval 78,2 milióna bežných akcií, 6,9 milióna podmienene konvertibilných preferenčných akcií a 40 miliónov kapitálových podielov. Hodnota bežných a preferenčných akcií vychádza z ceny, pri ktorej uzatvárali obchodovanie na burze 29. októbra, v posledný deň obchodovania pred dokončením akvizície.
MetLife je globálny líder na trhu poistenia, dôchodkového zabezpečenia a programov zamestnaneckých benefitov, ktoré poskytuje 90 miliónom zákazníkov vo viac ako 60 krajinách sveta. Prostredníctvom svojich pobočiek a dcérskych spoločností má MetLife vedúce pozície na trhoch v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Tichomorí, Európe a na Blízkom východe. Viac informácií je na www.metlife.com.
MetLife Amslico Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 Bratislava Služby klientom: 02/59 363 111 Spojovateľka: 02/59 363 225 Fax: 02/59 363 255 Email: amslico@amslico.sk

 

Zdroj: tasr.sk