Skip Navigation

Amslico AIG Life mení značku na MetLife Amslico

2. novembra 2010

Spoločnosť MetLife dokončila akvizíciu Alico od AIG

Poisťovňa Amslico AIG Life a jej materská spoločnosť American Life Insurance Company (Alico) sa od novembra stali súčasťou poisťovacieho koncernu Metropolitan Life Insurance Company (MetLife). Značka Amslico sa tak postupne zmení na MetLife Amslico, pričom proces sa zavŕši 1. mája budúceho roka.

V rámci zápisu do Obchodného registra SR sa Amslico najprv zmenilo na Amslico poisťovňa - Alico, neskôr bude na slovenskom trhu fungovať už len ako MetLife Amslico. Pre súčasných 440-tisíc klientov slovenskej poisťovne nie je podľa jej vyjadrení potrebné podnikať akékoľvek kroky. Poistné podmienky, ustanovenia poistných zmlúv klientov, ako aj nároky vyplývajúce z poistnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Firma MetLife sa dohodla s American International Group (AIG) na začiatku marca 2010, že prevezme Alico a akvizícia za 16,2 mld. USD sa dokončila 1. novembra. "Táto transakcia plní naše stratégie globálneho rastu pridávajúc výrazný prínos k medzinárodnému charakteru MetLife," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MetLife C. Robert Henrikson.

MetLife je najväčšou životnou poisťovňou v USA podľa počtu existujúcich poistných zmlúv a globálnym lídrom na trhu poistenia, dôchodkového zabezpečenia a programov zamestnaneckých benefitov. Prostredníctvom svojich pobočiek a pridružených spoločností MetLife v súčasnosti poskytuje služby viac ako 90 miliónom klientov vo viac ako 60 krajinách sveta.

Poisťovňa Amslico AIG Life špecializujúca sa najmä na životné poistenie bola do Obchodného registra SR zapísaná v septembri 1995. Za prvý polrok tohto roku dosiahla hrubý predpis poistného vo výške 62,607 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o necelé percento. Nová obchodná produkcia predstavovala v polročnom období 9,779 mil. eur pri medziročnom náraste o 54,17 %. Technické rezervy spoločnosti boli ku koncu júna za 538,26 mil. eur pri raste o 4,18 %. Spoločnosť hospodárila v prvých šiestich mesiacoch tohto roka s hrubým ziskom 21,208 mil. eur, čo je 57,26-percentný nárast.

Zdroj: etrend.sk