Skip Navigation

Výročné správy / Účtovné závierky

Správy o solventnosti a finančnom stave za rok 2016 a nasledujúce roky sú dostupné na metlife.eu.

2014

Default Document (PDF-2 MB)
2014

Default Document (PDF-946 KB)
2013

Default Document (PDF-429 KB)
2013

Default Document (PDF-722 KB)