Skip Navigation

Linka pomoci pre etiku a podvody

Nahláste podozrenie na podvod alebo neetické správanie​

Táto služba môže byť použitá na účely nahlasovania podozrení z podvodu alebo neetického správania. Nezamieňajte si prosím podvod so sporom, otázkou alebo sťažnosťou, ktorú máte alebo chcete podať. Ak máte všeobecnú otázku alebo otázku týkajúcu sa služby, ktorá nezahŕňa podvod, prosím kliknite sem.​

Všetci zamestnanci, zákazníci, akcionári alebo iné zainteresované strany, ktoré sa domnievajú alebo majú dôkazy o akomkoľvek porušení etických praktík, ako sú podozrenia na podvod, neetické správanie, nezrovnalosti vo finančnom účtovníctve, nesprávne predajné praktiky, rokovania s dodávateľmi, službami, obchodnými partnermi (makléri atď.) alebo v rámci akéhokoľvek iného typu obchodného vzťahu, môžu o tejto skutočnosti informovať spoločnosť MetLife prostredníctvom Linky pomoci pre etiku a podvody spoločnosti MetLife kliknutím sem. ​

Účelom týchto kanálov je výhradne prijímať správy o neetickom správaní a podozreniach z podvodu bezpečne, nezávisle a anonymne 24 hodín denne, sedem dní v týždni. MetLife zakazuje zamestnancom zapájať sa do akejkoľvek formy odvetných opatrení voči komukoľvek za to, že vzbudí obavy z podozrenia z podvodu alebo neetického správania. Odvetné opatrenia sú podľa Etického kódexu podnikania spoločnosti zakázané.​

Všetky hovory budú vybavované diskrétne a dôverne.