Skip Navigation

Skupinové cestovné poistenie

Skupinové cestovné poistenie

Cestovné poistenie presne spĺňajúce požiadavky a možnosti zamestnávateľov/ združení, alebo cestovných kancelárií.

  • pokrývame celé spektrum požiadaviek firiem na cestovné poistenie – bez ohľadu na frekvenciu cestovania a činnosť v zahraničí
  • poistením môžu byť kryté všetky osoby cestujúce do zahraničia z poverenia poistníka (firmy)
  • poistením kryjeme pracovné cesty do zahraničia, podľa typu klienta aj súkromné cesty a dovolenky

Na stiahnutie

Viac informácií o skupinovom cestovom poistení vám radi poskytnú priamo zástupcovia tohto oddelenia.

Janka Dekyská

Employee Benefits Executive
jdekyska@metlife.sk

Petr Skála

Head of Employee Benefits CZ/SK
petr.skala@metlife.cz

Informácie a opisy, ktoré stránka obsahuje, nemusia nevyhnutne predstavovať úplné popisy všetkých výnimiek alebo podmienok vzťahujúcich sa na produkty a služby, ale ich cieľom je poskytnúť všeobecné informácie.

Skupinové poistné zmluvy sa môžu líšiť v obmedzeniach, vo výlukách, v limitoch a iných podmienkach.