Skip Navigation

Informácie o udržateľnom financovaní

Vyhlásenie o nepriaznivých vplyvoch

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť identifikuje a analyzuje vplyv rôznych činností na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť. Tento dokument pomáha pochopiť dôsledky našej činnosti pre udržateľný rozvoj.

Informácie súvisiace s udržateľnosťou

Archív