1. Je na Vás niekto závislý? Poistenie by malo byť samozrejmosť.

Pokiaľ máte deti alebo niekoho ďalšieho blízkeho, kto je závislý na Vašom príjme, malo by pre Vás správne nastavené životné poistenie byť samozrejmosťou. Okrem pokrytia primárneho rizika smrti z akýchkoľvek príčin zvážte aj pripoistenie tzv. "veľkých rizík" - invalidity (tiež z akýchkoľvek príčin - choroby i úrazu), závažných ochorení a trvalých následkov úrazov - tie bohužiaľ tiež dokážu človeka na veľmi dlho (ak nie nadobro) vyradiť z pracovného procesu a nepríjemne zatočiť s rodinným rozpočtom. Hlavný cieľ poistenia je jasný – zabezpečiť príjmy rodiny a pomôcť zachovať jej životný štandard pre prípad, že sa Vám niečo vážne stane.

2. Spočítajte si to

Točí sa Vám hlava z toho, na koľko sa poistiť? Pri stanovení poistnej sumy by ste mali zvážiť celý rad faktorov ako príjem a závislosť na ňom, životný štandard, finančné rezervy, ale aj vek. Vždy vychádzajte z konkrétnej finančnej situácie Vašej rodiny – dajte dokopy výšku príjmov a nevyhnutných záväzkov (nájom, hypotéka, ďalšie úvery, náklady na jedlo atď.) a obzvlášť ak ste hlavným živiteľom rodiny, skúste aspoň rámcovo spočítať, koľko peňazí by Vaša rodina potrebovala na zabezpečenie bežného chodu domácnosti (vrátane splátok úverov), aby sa v prípade Vašej smrti nedostala do existenčných problémov. Okrem základného rizika smrti z akýchkoľvek príčin, zvážte tiež už spomínané pripoistenia „veľkých rizík“ – invalidity, trvalých následkov úrazu a závažných ochorení. Stále tápete? Odborníci často spomínajú, že optimálna čiastka v prípade poistenia rizika smrti u živiteľa rodiny by mala zodpovedať trom až piatim ročným príjmom. V prípade, že mesačne zarábate tisíc eur v čistom, mali by ste teda uvažovať o sume aspoň v rozmedzí 36 – 60 tisíc eur. Čím viac máte záväzkov a závislých členov rodiny, tým vyššiu čiastku by ste mali zvoliť.

3. Aj nižšia poistná čiastka je lepšia ako žiadna

Spočítali ste si, akú výšku životného poistenia by ste potrebovali, aby bolo v prípade potreby schopné pokryť finančné potreby Vašej rodiny a poistné je príliš vysoké? Najprv zrevidujte jednotlivé pripoistenia (naozaj potrebujete poistenie drobných úrazov)? Stále to nestačí? Skúste trochu znížiť požiadavky na poistné sumy. Je rozhodne lepšie uzavrieť poistenie s nižšími poistnými sumami a po nejakej dobe ich navýšiť, než nemať žiadne a potom sa dostať do situácie, kedy ho potrebujete. Navyše – čím skôr poistenie uzavriete, tým lepšie pre Vašu peňaženku – vek je totiž jedným z faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú výšku poistného, ktoré budete platiť.

4. Opýtajte sa v práci

Nie, nemáme na mysli sondovanie u kolegov, ako majú nastavené poistné sumy a koľko za svoje poistenie platia. Zistite si, či Vám zamestnávateľ v rámci benefitov neponúka príspevok na životné poistenie. Je to veľmi obľúbený a rozšírený benefit, je teda možné, že ho môžete využívať aj Vy, len o tom doposiaľ neviete. Niektorí zamestnávatelia okrem toho ponúkajú napríklad skupinové rizikové poistenie (úrazové alebo poistenie choroby) alebo poistenie rodinných príslušníkov zadarmo či za zvýhodnené sadzby. Nebojte sa tieto benefity využiť.

5. Aj životné poistenie občas potrebuje zmenu

Životné poistenie obvykle uzatvárate na niekoľko rokov dopredu, ale parametre vyberáte už na začiatku. Je teda úplne normálne, že z času na čas bude potrebné urobiť zmenu, väčšinou s nejakou väčšou životnou udalosťou. Požiadavky na poistné krytie väčšinou rastú so svadbou, narodením potomkov, obstaraním väčšieho bývania atď. Môžu však tiež poklesnúť, napríklad v okamihu, keď už sú deti dospelé a starajú sa samy o seba. Rovnako tak sa v priebehu života môžu meniť požiadavky na poistenie. Skúste si teda s každým životným míľnikom spomenúť na svoje životné poistenie a zamyslieť sa, či nenastal čas na jeho úpravu.

6. Reputácia a finančná stabilita poisťovne je dôležitá

Pri výbere poisťovne zvážte predovšetkým rozsah poistného krytia a cenu, za ktorú Vám poistenie ponúka, do úvahy však berte aj jej celkovú reputáciu – aké má zázemie? Ako sa jej dlhodobo na lokálnom trhu a vo svete darí? Nezabudnite, že životné poistenie dojednávate na dlhé obdobie, takže tento faktor hrá nezanedbateľnú úlohu.

7. Dobrá rada nad zlato

Neuzatvárajte životné poistenie bez bližších informácií. Niektorí ľudia preferujú začať osobnými radami a vysvetľovaním zo strany skúsených profesionálnych poradcov, iní dávajú prednosť samoštúdiu napríklad na internete a až potom všetko konzultujú s profesionálmi. Nech už Vám vyhovuje ktorýkoľvek variant, pristupujte k životnému poisteniu zodpovedne a načerpajte informácie, ktoré Vám uľahčia rozhodovanie. Máte pocit, že nerozumiete základným veciam, zatiaľ čo všetci okolo Vás sa perfektne orientujú? Nebojte sa, dosť často je to presne naopak. Pamätajte, že nikto múdry z neba nespadol a žiadna otázka nie je hlúpa.