Čo sú to civilizačné choroby?

Civilizačné choroby sú charakteristické tým, že ich nemožno prenášať z jednej osoby na druhú, preto sa im tiež hovorí neinfekčné choroby. Sú výsledkom kombinácie viacerých faktorov vrátane genetiky, fyziológie, životného prostredia a správania jednotlivcov. Medzi najčastejšie civilizačné choroby patrí kardiovaskulárne ochorenie (najčastejšie srdcový infarkt či mozgová mŕtvica), chronické respiračné ochorenia, cukrovka a rakovina. Niektoré formy rakoviny sú navyše spojené s voľbou životného štýlu, a preto sú často označované ako choroby životného štýlu (Tabish, 2017).

Tabuľka znázorňuje desať najčastejších príčin úmrtí na svete v roku 2020. V porovnaní s rokom 2019 sa zmenili len jednotlivé pozície a ako nové sa v rebríčku objavilo aj ochorenie covid-19 (CDC, 2022).

Príčina smrti

Percento z celkového počtu mŕtvych

1. Kardiovaskulárne ochorenia

20.6 %

2. Rakovina

17.8 %

3. Covid-19

10.4 %

4. Nehody

5.9 %

5. Mŕtvica

4.7 %

6. Chronické choroby dolných ciest dýchacích

4.5 %

7. Alzheimerova choroba

4 %

8. Cukrovka

3 %

9. Influenza (chrípka) a zápal pľúc

1.6 %

10. Nefritída, nefrotický syndróm a nefróza (ochorenie obličiek).

1.6 %

(WHO, 2022)

Čo spôsobuje civilizačné choroby?

Civilizačné choroby sú vo veľkej miere spôsobené štyrmi behaviorálnymi rizikovými faktormi:

  • fajčením, teda užívaním tabaku,
  • nezdravou, a hlavne nevyváženou stravou,
  • nedostatočnou fyzickou aktivitou a
  • konzumáciou alkoholu.

Svoju úlohu však zohráva aj väčšia urbanizácia, stále rýchlejšie starnutie populácie (a s tým spojený vysoký krvný tlak), zvýšená hladina glukózy či lipidov (najčastejšie cholesterolov) v krvi.

Úmrtiami sú najviac postihnuté štáty s nízkymi a strednými príjmami a všeobecne chudobnejší ľudia vo všetkých krajinách. Ide o začarovaný kruh, kedy sú chudobní stále viac vystavovaní rizikovým faktorom, ktoré ich následne robia ešte chudobnejšími (WHO, 2010).

Aká je nejúčinnejšia prevencia civilizačných ochorení?

Znie to ako klišé, ale mnohým ochoreniam možno predchádzať práve elimináciou ich príčin, teda: nefajčiarstvom, zdravým životným štýlom, pestrou stravou, dostatkom pohybu a vyhýbaním sa alkoholu.

Prevencia… ale aká? A čoho?

Prevencia je veľakrát skloňované slovo, ale ako mám vedieť, aká preventívna prehliadka je pre mňa vhodná? Kam ísť? A aké samovyšetrenie si poprípade dokážem urobiť sám/sama? Pokiaľ sa o prevencii civilizačných chorôb chcete dozvedieť viac, môžete navštíviť sociálne siete či webové stránky organizácie Loono.

Loono združuje tím mladých lekárov, študentov medicíny a ďalších profesionálov, ktorí vzdelávajú verejnosť v oblasti prevencie onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárnych (#žiješsrdcem) ochorení, a ďalej reprodukčného (#doledobrý) a duševného zdravia (#dobrénitro).

Na ich stránkach si môžete urobiť TEST, ktorý vás navedie správnym smerom k potrebným preventívnym prehliadkam. Loono pripravilo vzdelávacie aktivity o prevencii a témach s ňou spojených aj pre zamestnancov MetLife.

Ako poisťovňa vieme, že prevencia je najlepším liekom pre každého jedinca. Preto podporujeme informačné kampane o prevencii a zdravom životnom štýle, napr. sme dlhodobým partnerom Ligy proti rakovine.

Na ochranu pred civilizačnými ochoreniami zároveň vždy odporúčame našim klientom, aby mali uzatvorené poistenie Kritických chorôb, ktoré v prípade výskytu niektorého ochorenia zabezpečí výpadok príjmu pre klienta a jeho rodinu. V prípade záujmu kontaktujte niektoré z našich predajných miest, kde vám radi pomôžeme.