Skupinové poistenie MetLife: ako to funguje?

Skupinové poistenie je na princípe zmluvy medzi MetLife a zamestnávateľom, vďaka ktorej všetci, prípadne vybraní zamestnanci firmy, dostanú rovnako účinnú ochranu, ako keby si svoje poistenie dojednávali samostatne. Bez dlhej administratívy a preskúmania zdravotného stavu sa skupinové poistenie stáva výhodnejším ako dojednanie jednotlivcom. Je tak originálnym a nevšedným firemným benefitom.

Proti čomu ma zamestnávateľ môže poistiť?

Vlastne proti úplne rovnakým nečakaným udalostiam, proti ktorým sa môžem v životnej poisťovni poistiť sám – s tou výhodou, že to bude stáť menej peňazí. Poistné totiž hradí zamestnávateľ a zamestnanec zo sumy poistného odvádza iba povinné odvody (sociálne, zdravotné a daň), čo ho vyjde najčastejšie len na pár Eur.

Aké skupinové poistenie je možné uzatvoriť?

Životné poistenie – v prípade nehody, pri ktorej by som prišiel o život, alebo by som sa nemohol zo zdravotných dôvodov vrátiť do práce, bude moja rodina finančne zabezpečená.

Úrazové poistenie – keď sa zraním a nemôžem kvôli tomu vykonávať prácu, dostanem od poisťovne potrebné prostriedky, ktoré by mi inak mohli v prípade dlhšej rekonvalescencie chýbať.

Hoci je poistenie ponúkané cez zamestnávateľa, rozhodne neplatí, že sú pokryté iba úrazy na pracovisku. Poistná ochrana funguje 24 hodín, 7 dní v týždni, mimo pracoviska, cez víkendy, 365 dní v roku, po celom svete, čo doceníme v práve aktuálnom období letných dovoleniek.

Ja už však poistenie mám, nie je to teda zbytočné?

V prípade nečakanej udalosti môžem peniaze čerpať zo svojho vlastného poistenia, ako aj zo skupinového, poskytnutého zamestnávateľom. Za oveľa menej peňazí tak môže byť človek chránený z viacerých zdrojov.

Aké varianty a kombinácie poistenia MetLife ponúka?

Zamestnávateľ môže zvoliť ľubovoľnú kombináciu rizík, ako aj výšku poistných súm – tie môžu byť odvodené od mesačného príjmu zamestnanca, alebo môžu byť pre všetkých zamestnancov rovnaké. Pokiaľ by skupina zamestnancov mala záujem iba o životné poistenie, a o úrazové nie (alebo opačne, možností kombinácií a výšky súm je skutočne nespočetné množstvo), môžu mať rôzne osoby a skupiny zamestnancov svoje poistenia prispôsobené podľa svojich vlastných potrieb.

Zaujala vás možnosť poistiť sa prostredníctvom zamestnávateľa? Neváhajte a zistite si, či aj vaša firma túto možnosť ponúka. Keby ste sa chceli vy alebo váš zamestnávateľ dozvedieť podrobnosti, všetky informácie sú na webe alebo u poisťovacích sprostredkovateľov.