Prečo jogou proti stresu?

Jogové asány boli v porovnaní s inými aktivitami spojené so znížením hladiny kortizolu, krvného tlaku, kľudovej srdcovej frekvencie, vysokofrekvenčnej variability srdcovej frekvencie, glukózy v krvi nalačno, cholesterolu a lipoproteínov s nízkou hustotou. Cvičenia, ktoré zahŕňajú jogové asány, sú zrejme spojené so zlepšením regulácie sympatického nervového systému a systému hypotalamus-hypofýza-nadobličky, a teda znižujú hladinu stresu. Dáta potvrdzuje metaanalýza, ktorá sa skladá zo 42 štúdií (Pascoe, 2017).

Joga, ale aký typ?

Vedecký okruh okolo Hunta (2018) zorganizoval experiment. Účastníci boli náhodne zaradení do troch skupín a podľa nich praktizovali: 

  • mindfulness tréning a meditácia (bez pohybu), 
  • joga (bez techník mindfulness), 
  • joga a mindfulness techniky, 
  • placebo skupina, ktorá hrala hry.

Rozdiely medzi skupinami začali byť markantné v 4. týždni, kedy sa od všetkých ostatných výrazne odlíšovala skupina, ktorá kombinovala ako jogové asány, tak mindfulness techniky. V kľudovom stave najlepšie odolávala stresu. Skupina, ktorá praktizovala placebo aktivity, bola k stresu najviac náchylná. Skupina, ktorá trénovala iba meditačné techniky bola zo všetkých ostatných skupín najpokojnejšia pri vyšších psychických záťažiach.

Z výsledkov vyplýva, že samotná joga bez meditačných techník nie je taká účinná, resp. dostáva sa v znižovaní stresu na úroveň fitness aktivít. To, že je joga efektívnejšia na redukciu stresu, potvrdzuje Tong (2019). Pomáha totiž kultivovať všímavosť voči sebe samému/samej, stimulovať sympatický nervový systém, a tým eliminovať stres.

Ako začať s jogou?

Na internete, v štúdiách, ale aj v odbornej literatúre je nepreberné množstvo druhov jogy. Dobrá správa je, že bez ohľadu na dĺžku, frekvenciu a typ jogy, všetky vykazujú pozitívne výsledky v redukcii stresu. Wang (2020) skúmal Hatha, Bikram, Kundalini, Kriya a Jin jogu. Analyzoval účinky jednotlivých druhov jogy na jednotlivcov, ktorí ju praktizovali od 4 do 28 týždňov. Prišiel na to, že joga má pozitívne účinky proti stresu u drvivej väčšiny zdravých ľudí. V rôznom veku, rozpoložení alebo fyzickej dispozícii môže prísť človeku vhod iný štýl. Starší ľudia po úraze ocenia skôr pomalší štýl napr. s pomôckou stoličky tzv. Chair jogu.

Joga v dennom živote

Prvým krokom je rozhodnutie venovať čas sám/sama sebe. Zastavte sa v najbližšom jogovom štúdiu a vyskúšajte si, čo vyhovuje vám. Keď chcete s jogou začať, nebojte sa pýtať a hlavne vytrvajte. Aj keď krátkodobá prax tiež ukázala priaznivý výsledok voči stresu, nemusí sa vždy premietnuť aj do dlhodobých účinkov redukcie stresu. Trpezlivo skúšajte zakomponovať jednotlivé prvky jogy do svojho denného života (ľahnúť si do pozície pri čítaní knihy, telefonovaní alebo sledovaní televízie).

Prečo sa rovno nestavať na hlavu

Sirsasana alebo stoj na hlave (na obrázku) prekrvuje oblasť hlavy (tým podporuje rast vlasov a zlepšuje pamäť), má blahodarný účinok na žilovú návratnosť krvi do dolných končatín, odstraňuje úzkosti a pôsobí celkovo ako reset. Internet je plný pokročilých pozícií, vyzerajú totiž viac fotogenicky. Pokiaľ s nimi však ešte nemáte skúsenosti, rozhodne ich sami doma neskúšajte a požiadajte najskôr o asistenciu skúseného lektora. Prezradí vám, aké variácie sú najvhodnejšie na zapojenie jogy do vášho denného života vzhľadom k vašej pokročilosti, zdravotným obmedzeniam a aktuálnym potrebám.

Životné poistenie

Pre prípad úrazu je tu MetLife životné poistenie a poistenie úrazu a choroby, ktoré pomôže uhradiť následné individuálne lekcie buď u fyzioterapeuta alebo u lektora jogy, ktorý Vás jogovou skúsenosťou prevedie presne podľa vašich aktuálnych potrieb.