Tradične aj netradične

Medzi najobľúbenejšie zamestnanecké benefity na Slovensku patria dni dovolenky navyše nad rámec zákonného minima štyroch týždňov, stravné lístky či flexi-pasy alebo sick days, kedy je zamestnancom poskytnutých niekoľko plne hradených dní voľna v prípade, keď sa necítia dobre. Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom tiež prispievať na životné alebo dôchodkové poistenie a ponúkať športové aktivity prostredníctvom programov, ako je obľúbená karta MultiSport. Mnoho zamestnávateľov využíva systém „Cafeteria“, kedy zamestnanci dostávajú stanovenú čiastku, ktorú môžu minúť za rôzne benefity na základe svojich osobných preferencií.

A keďže firmám ide o prilákanie a udržanie si najlepších talentov, po celom svete pristupujú pri navrhovaní zamestnaneckých benefitov ku kreatívnym riešeniam:

V Spojených štátoch zaviedla softvérová spoločnosť Adobe jedinečný benefit nazvaný „Kickbox“, v rámci ktorého môžu zamestnanci požiadať o grant vo výške 1 000 USD na realizáciu akéhokoľvek nápadu, ktorý by mohol byť pre spoločnosť prínosom. Tento nápad sa dokonca od jeho vzniku v roku 2012 rozšíril aj do ďalších spoločností, pretože Adobe ponúka celý box (okrem peňazí na realizáciu nápadu) na stiahnutie na svojich stránkach.

V spoločnosti Rakuten sú zamestnancom k dispozícii interné podporné systémy, ako je firemná materská škôlka a zmluvné pestúnky, ktoré pomáhajú zamestnancom so starostlivosťou o deti a s rodičovskými povinnosťami. Medzi ďalšie výhody patria okrem iného zamestnanecké zľavy na služby, ako sú jazykové kurzy a sťahovanie, alebo oficiálne kluby a služby, ako je kaderníctvo, nechtový salón alebo fitness.

BrewDog, škótska značka remeselného piva, zaviedla jedinečný zamestnanecký benefit známy ako „pawternity leave“. Táto iniciatíva poskytuje zamestnancom, ktorí si zaobstarali psa, týždeň plateného voľna. Okrem toho spoločnosť BrewDog dlhodobo uplatňuje politiku, podľa ktorej môžu psy sprevádzať svojich majiteľov do práce vo všetkých jej baroch po celom svete.

Investície do pokoja zamestnancov

Na Slovensku sa stáva obľúbeným zamestnaneckým benefitom skupinové poistenie, ktoré firmy využívajú na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu práce a na získanie nových zamestnancov.

Najlepšie podmienky v skupinovom poistení na slovenskom trhu ponúka poisťovňa MetLife, ktorá ako jediná zvýšila progresívne poistné plnenie pri trvalých následkoch úrazu až na desaťnásobok, zaviedla úplne nové poistenie ošetrovania člena rodiny a v poistení pracovnej neschopnosti umožnila odstránenie výluky pri psychických ochoreniach. Poisťovňa MetLife poskytuje zamestnávateľom možnosť dojednať skupinové poistenie pre všetkých svojich zamestnancov, a to úrazové alebo životné poistenie.

Zamestnávatelia pri dojednávaní poistiek pre svojich zamestnancov najčastejšie vyberajú riziká smrti, smrti úrazom, trvalých následkov, invalidity a závažného ochorenia. Mnohí k poisteniu pridávajú aj ďalšie riziká, ako sú pracovná neschopnosť, hospitalizácia či bežný úraz. V súčasnej dobe je skupinové poistenie postavené cenovo veľmi výhodne a svojím rozsahom sa plne vyrovná individuálnemu poisteniu.