Skip Navigation

GARANCIA PLUS

Kapitalové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s maximálnym zhodnotením 2,5%. Poistenie GARANCIA PLUS poskytuje garantovanú poistnú sumu v prípade smrti ako aj dožitia s technickou úrokovou mierou 2,5% ročne počas celej poistnej doby.

GARANCIA PLUS

Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Bežne platené kapitalové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s technickou úrokovou mierou 2,5% ročne počas celej poistnej doby. Poistná udalosť sa netýka iba úmrtia poisteného ale aj dožitia sa konca poistného plánu.

Nikto z nás s istotou nevie, aká bude naša finančná situácia v budúcnosti. Poistenie GARANCIA PLUS Vám ponúka nasledujúce výhody: 

  • Garantovaná poistná suma pri dožití
  • Garantovaná poistná ochrana pre prípad smrti
  • Hodnota poistenia v čase rastie – technická úrokova miera 2,5% ročne

Nakoľko poistenie GARANCIA PLUS predstavuje poistenie so sporivou zložkou, rieši aj finančnú neistotu v budúcnosti, pretože treba myslieť aj na obdobie, keď už nie sme aktívne zárobkovo činní, ale chceme si zachovať životnú úroveň, na ktorú sme boli zvyknutí.

Garancia 2,5% je platná len do 31.12.2013.

Benefity

  • Asistenčné služby zdarma
  • Všetci klienti sú zaradení do 1.rizikovej skupiny (okrem nepoistiteľných)
  • 20% zľava na ďalšiu zmluvu úrazového poistenia

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.