Skip Navigation

Nepredávané produkty

V tejto sekcii nájdete informácie o produktoch, ktoré si aktuálne už nie je možné zakúpiť, ale v našom produktovom portfóliu sa stále nachádzajú. Je určená hlavne pre existujúcich klientov spoločnosti MetLife.

Poistenie Eva plus

Životné poistenie Eva Plus  je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú okrem tradičných poistných benefitov navyše zabezpečiť sebe a svojim blízkym dostatočnú finančnú rezervu v prípade diagnózy ženskej rakoviny.

Poistenie Adam plus

Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie navrhnuté pre mužov, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb.

Poistný program Extramed

Moderný poistný program, ktorý sa venuje problematike hospitalizácie.

Životné poistenie HYPOFIX

Poistenie určené pre klientov, ktorí chcú zabezpečiť svoju rodinu pre prípad neočakávaných situácií.

Endowment - pre prípad smrti či dožitia

Kapitálové poistenie, ktoré Vám garantuje zhodnotenie Vašich prostriedkov. Ide o základné životné poistenie kapitálového typu, kde sa poistná udalosť netýka iba úmrtia poisteného ale aj dožitia sa konca poistného plánu. E (Endowment) je kombináciou rizikového a sporivého poistenia.

Garancia Plus

Kapitalové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s maximálnym zhodnotením 2,5%. Poistenie GARANCIA PLUS poskytuje garantovanú poistnú sumu v prípade smrti ako aj dožitia s technickou úrokovou mierou 2,5% ročne počas celej poistnej doby.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Poistenie KAMARÁT

Poistenie KAMARÁT je moderné životné poistenie určené pre tých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí. Pomôže vám vytvoriť rezervu pre vstup vášho dieťaťa do dospelosti.

WL - Celoživotné poistenie

Celoživotné poistenie je základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku, kde poistnou udalosťou je úmrtie poisteného počas trvania poistenia alebo dožitie sa konca poistnej doby (100 rokov veku poisteného).

Poistenie Život v Istote

Zapezpečenie pre vás a vašu rodinu - jednoducho a lacno.

Pripoistenie V.I.P. PRÉMIA

Jednorazovo platené pripoistenie k životnému alebo úrazovému poisteniu len pre V.I.P. klientov. V.I.P. PRÉMIA je pripoistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným zhodnotením prostriedkov 2,5% ročne, ktoré sa platí jednorazovo  k V.I.P. zmluvám životného alebo úrazového poistenia.

Poistenie MetLife Garant

Variabilné poistenie kombinujúce poistnú ochranu a garantované zhodnotenie.

Poistenie MetLife Invest

Flexibilné investičné poistenie poskytujúce poistné krytie a možnosti investovania.

Máte záujem o poistenie?

Pozrite sa na našu aktualnu ponuku a vyberte si variantu poistenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Poistenie Zlatý Kapitál Plus

Garantované zhodnotenie pre bezpečný zajtrajšok.

Poistenie Junior Kapitál Plus

Poistný program umožňuje vytvoriť pre dieťa potrebnú rezervu pre vstup do dospelosti.

Celoživotné poistenie

Základné životné poistenie s veľkým dôrazom na rizikovú zložku.

Životné poistenie MetLife EASY

Poistenie určené pre klientov, ktorí chcú ochrániť seba a svoju rodinu pred rizikami.

Poistenie LIFE

Komplexná poistná ochrana s flexibilitou v poistnej aj investičnej časti.

Poistenie MetLife Dôchodok

Komplexné poistné krytie spojené so sporením na dôchodok pre vaše dlhodobé finančné ciele.