Skip Navigation

V.I.P. Premium je novinkou na slovenskom trhu

20. decembra 2011 

Správcovská spoločnosť MetLife Funds a poisťovňa MetLife Amslico, ako najväčšia poisťovňa zameraná na životné poistenie na Slovensku, posúdili zmeny investičného správania a dopyt klientov. Výsledkom je prvý produkt na trhu, ktorý spája výhody pravidelného sporenia s funkciou rebalancovania a ochrany pred rizikom spojeným s úrazom - V.I.P. Premium.

Základom je moderný sporiaci produkt V.I.P. (Variabilný Investičný Program). Tento produkt umožňuje sporenie od 20 eur mesačne. Jeho jedinečnou funkcionalitou je rebalancing- presúvanie investície medzi akciovou a konzervatívnou zložkou podľa podmienok na trhu. Nakupuje akcie, keď sú lacné, a keď sú ceny vysoké, tak nadvýnos konzervuje v dlhopisovej zložke. Produkt je flexibilný vo výške sporenia, cieľovej sume, perióde platenia. Zároveň umožňuje pravidelnú výplatu renty po čase dosiahnutia cieľovej sumy. Dosiahnutie cieľovej sumy umožňuje aj pripoistenie sa voči rizikám spojených s úrazom a hospitalizáciou. Úrazové poistenie MetLife Amslico dokáže pokryť stratu z nedosporenia si cieľovej sumy, pretože ju vyplatí z poistenia. Týmto produktom klient získava vyššiu istotu dosiahnutia cieľovej sumy a ochranu pred stratou príjmov v dôsledku úrazu.

MetLife Funds je dcérskou spoločnosťou poisťovne MetLife Amslico, ktorá sa stala Poisťovňou roka 2011, keď jej túto prestížnu výročnú cenu za mimoriadne podnikateľské úspechy udelil ekonomický týždenník Trend.

Zdroj: prservis.sk