Skip Navigation

OTS: MetLife Amslico hospodárila v prvom polroku opäť so ziskom

22. októbra 2014

Bratislava 22. októbra (TASR-OTS) - Poisťovňa hospodárila v  prvom polroku tohto roku so ziskom pred zdanením vo výške 10,827 miliónov eur. Čistý zisk spoločnosti bol vo výške 7,684 milióna eur. "Za šesť mesiacov roku 2014 MetLife Amslico dosiahla hrubý predpis poistného vo výške 61,114 milióna eur," informovalo vedenie poisťovne.

Spoločnosti v súčasnosti prináleží 9,61-percentný podiel na celom slovenskom trhu životného poistenia. "MetLife Amslico pôsobí v  súčasnosti na slovenskom poistnom trhu už 19 rokov. Spoločnosť za celé toto obdobie doteraz nevykázala stratu. Tento úspech sa jej darí dosiahnuť vďaka finančnej disciplíne a efektívnemu riadeniu činností v spoločnosti. Konzervatívny prístup k financiám spojený s dlhodobými skúsenosťami v poisťovníctve a najmä profesionálny prístup ku klientom a neustále inovovaný klientsky servis sú naďalej našimi najdôležitejšími krédami," uviedli ďalej predstavitelia spoločnosti.

Technické rezervy, ktoré slúžia na krytie záväzkov do budúcnosti, predstavovali v tomto období 539,766 milióna eur. Poisťovňa v súčasnosti vykazuje aktíva vo výške 797,554 milióna eur. Jej vlastné imanie predstavovalo 118,761 milióna eur. Čisté náklady na poistné plnenia dosiahli za šesť mesiacov tohto roka 37,234 milióna eur.

Prvý polrok 2014 bol pre poisťovňu úspešný aj v iných oblastiach. Právom sa môže pýšiť titulom Superbrands, kde organizátori vychádzajú pri nominácii relevantných značiek z databázy všetkých registrovaných obchodných "trejdmarkov".

MetLife Amslico poskytuje svoje služby prostredníctvom viac ako 500 profesionálnych viazaných finančných agentov, spolupracuje s ďalšími spoločnosťami poskytujúcimi finančné sprostredkovanie a inými subjektmi. Obchodné miesta (agentúry) poisťovne sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách Slovenska. V súčasnosti má spoločnosť 550.000 klientov. MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.

Pre viac informácií navštívte www.metlifeamslico.sk, www.kamaratsnoopy.sk, www.evaplus.sk, www.adamplus.sk.