Skip Navigation

Elektronická komunikácia

S cieľom šetriť životné prostredie a odbremeniť Vás od zbytočných papierových dokumentov, by sme vám radi posielali korešpondenciu elektronickou poštou.

Elektronicky je možné zasielať iba tú korešpondenciu, kde nám to umožňujú právne predpisy. Dokumentácia k Vašej zmluve Vám bude zasielaná z e-mailovej adresy podpora@metlife-assurance.com, zabezpečenou formou, na Vašu e-mailovú adresu. Heslo na jej otvorenie obdržíte na Váš mobilný telefón formou SMS. Na využitie výhod tejto rýchlej a bezpečnej korešpondencie postačí, ak nám poskytnete Súhlas s elektronickou komunikáciou a Vaše kontaktné údaje budú aktuálne (e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu).

Aktualizácia údajov

Aktualizáciu svojich údajov pri všetkých Vašich platných poistných zmluvách môžete vykonať aj prostredníctvom našej infolinky na telefónnom čísle +421 2 59 363 111 alebo e-mailom na metlife@metlife.sk. Do textu e-mailu uveďte:

  • číslo minimálne jednej z Vašich poistných zmlúv
  • dátum narodenia
  • doručovaciu adresu evidovanú pri tejto zmluve
  • e-mailovú adresu
  • číslo mobilného telefónu

Ak si po poskytnutí súhlasu v budúcnosti nebudete priať prijímať dokumentáciu takouto formou, môžete svoj súhlas odvolať, prostredníctvom formulára Odvolanie súhlasu.