Skip Navigation

Skupinové cestovné poistenie

Spoločnosť MetLife Vám prostredníctvom spoločnosti Telekom ponúka skupinové cestovné poistenie, ktoré je poskytované v rámci programu Individual (krytie jednotlivca) a Family (krytie rodiny).

Cestujte bez starostí po celom svete.

Spojili sme pre Vás atraktívne skupinové cestovné poistenie a zvýhodnené telekomunikačné služby tak, aby ste cestovali bez obáv z nepredvídateľných životných udalostí.

Poistená ochrana a poistné sumy

 

Poistné krytie   Poistný program / Poistné sumy
Individual Family
Asistenčné služby áno áno
Smrť následkom úrazom 15 000 € 15 000 €
Trvalá invalidita 15 000 € 15 000 €
Úplná trvalá invalidita  15  000 € 15 000 €
Liečebné náklady a súvisiace výdavky Liečebné náklady/výdavky  150 000 € 150 000 €
Náklady na stomatológa 200 € max 100 € / zub 200 € max 100 € / zub
Núdzová evakuácia 15 000 € 15 000 €
Repatriácia pozostatkov 15 000 € 15 000 €
Zodpovednosť za škodu (doplnkové poistenie)

Strata alebo poškodenie cudzieho majetku

15 000 € 15 000 €
Zranenie inej osobe vrátane následnej smrti 15 000 € 15 000 €
Núdzové vycestovanie člena rodiny  max 750 € , max 10 nocí,  max 50 € / noc max 750 € , max 10 nocí,  max 50 € / noc
Batožina - strata, krádež, a poškodenie

max 1 500 € max 500 € za tašku

max 1 500 € max 500 € za tašku
Omeškanie batožiny max 1 500 €, max 50 € na 12 hodín max 1 500 €, max 50 € na 12 hodín
Osobné doklady - strata, krádež, a poškodenie max 150 € max 150 €
Extrémne športy Nie Nie
Služobná cesta Nie Nie

 

Viac informácií ohľadne poistných krytí nájdete v tabuľke poistných krytí a poistných súm. Vo vlastnom záujme si pred každou cestou overte, či ja Vami vybraná krajina vhodná na pobyt, resp. dovolenku. Podrobné informácie nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Poistná udalosť a poistné plnenie

Na telefonický hovor s asistenčnou službou sa vopred dôkladne pripravte. Správne a presné odpovede urýchlia riešenie vzniknutej situácie. Uveďte prosím:

  • meno a priezvisko poisteného, rodné číslo
  • meno a priezvisko volajúceho, kontaktné telefónne číslo v zahraničí
  • krajinu a miesto pobytu v zahraničí
  • informácie o poistnej udalosti

V prípade lekárského ošetrenia

  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
  • popis udalosti/úrazu a prípadne dôvod ošetrenia / hospitalizácie.
kontakt

Hlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu. Asistenciu v slovenskom/českom jazyku poskytne Asistenčná služba na tel. čísle 

+421 220 510 813

 

 

Na stiahnutie

Všetky práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovne budú definované až v ustanoveniach konkrétnej poistnej zmluvy.