Skip Navigation

Úrazové poistenie Bonus

Úrazové poistenie v spolupráci s Orange Slovensko, a.s.

Bonus

Poistenie Bonus, plus pre váš život.

Denne sme vystavení veľkému množstvu povinností a často sa ponáhľame, aby sme všetko zvládli. Stres, ktorý s tým súvisí sa môže negatívne prejaviť nielen na našom zdraví, ale často ovplyvní aj nečakané životné situácie do ktorých sa môžeme dostať.

Ako sa môžem poistiť

Dodatočné informácie týkajúce sa úrazového poistenia vám radi poskytneme na zákazníckej linke 0850  000  001 v  pracovných dňoch v  čase od 8:00 do 19:00 h.

Zákaznícka linka
0850 000 001

Otváracia doba
Po - Pi: 8:00 - 19:00 h

Varianty poistenia

Variant 1

Smrť následkom úrazu
V prípade straty života následkom úrazu poskytuje poistné plnenie do výšky 25 000 €.

Trvalé následky úrazu
Využite poistenie s odškodnením do výšky 4 500 € v prípadě nečakaného úrazu, ktorý vám spôsobí trvalé následky.

5 €/mes.

Variant 2

Smrť následkom úrazu
V prípade straty života následkom úrazu poskytuje poistné plnenie do výšky 50 000 €.

10 €/mes.

Variant 3

Smrť následkom úrazu
V prípade straty života následkom úrazu poskytuje poistné plnenie do výšky 50 000 €.

Trvalé následky úrazu
Využite poistenie s odškodnením do výšky 4 500 € v prípadě nečakaného úrazu, ktorý vám spôsobí trvalé následky.

15 €/mes.

Doplnkové informácie k poisteniu

  • Vstupný vek poisteného je od 18 rokov, maximálne však 79 rokov v deň začiatku poistenia. Poistenie je poskytované maximálne do veku 80 rokov.
  • Poistenie je platné 24 hodín denne, celosvetovo.
  • Začiatok poistenia je deň nasledujúci po zaplatení prvého mesačného poistného v plnej výške a pripísaním na účet METLIFE.

Poistné plnenie

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, následkom ktorého je smrť poisteného.

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý mu spôsobí trvalé následky definované vo „VPPÚCH“.

Na stiahnutie