Hypotéky a úvery nám pomáhajú s plnením našich cieľov a snov: niekto si zabezpečuje bývanie pre seba a svoju rodinu, iní sa pokúšajú rozbehnúť podnikanie a ďalší si požičiavajú na rôzne veci. Takmer každý tak koná podľa vlastného plánu a po zvážení svojich možností. Keď postupujeme s rozvahou, záväzok v podobe splátkového kalendára sa môže bohato vyplatiť – biznis začne prosperovať, auto bude roky slúžiť, z domu alebo bytu sa stane náš vlastný domov. Avšak naozaj dobre premyslená stratégia musí počítať aj s rizikami, na ktoré sme všetci krátki.

Úverová asistencia - prečo je dôležité si ju zabezpečiť? Na čo je dobrá a v akých situáciách dokáže pomôcť?

Nemusím to byť vždy ja, kto sa správa nezodpovedne. Problémy môžu spôsobiť iní ľudia, nešťastná náhoda, náhla choroba alebo nezavinený úraz. Keď potom príde na záväzky v podobe úverov, tak sa partner, partnerka alebo ja sám môžem dostať do vážnych finančných ťažkostí. Platobná neschopnosť samozrejme môže byť len krátkodobá; je však na mieste zvážiť, čo sa bude diať aj v prípade vážnejšieho zásahu do nášho života.

Úverová asistencia môže v týchto nečakaných situáciách efektívne pomôcť: dokáže zabrániť našej platobnej neschopnosti. Hlavnými rizikami sú smrť, invalidita a závažné ochorenia. Klienti MetLife majú možnosť zvoliť si zo šiestich kombinácií ochrany, svoje poistenie si potom môžu priebežne flexibilne prispôsobiť podľa aktuálnej životnej situácie. Úverovú asistenciu je možné dojednať pre dve dospelé osoby so zľavou až 30% v závislosti na výške poistného. Aktuálne MetLife ponúka navyše aj marketingovú akciu, dodatočnú zľavu 8%. Podrobné informácie o ponuke úverovej asistencie radi podajú špecialisti agentúrnej siete MetLife alebo nezávislí poisťovací a finanční poradcovia.

Súčasná neistá a turbulentná doba nás núti zastaviť sa a uvedomiť si, či a ako veľmi dôležitú úlohu hrajú v našich životoch istoty. Môžeme sa pripraviť – keď nie úplne na všetko, tak aspoň na tie situácie, na ktoré sa v súčasnosti pripraviť vieme. A nemať žiadne obavy s platobnou neschopnosťou pri hypotéke určite patrí medzi dobré voľby, ako mať o starosť menej.

Ponuka úverovej asistencie je tu pre nás, ktorí nechceme podstupovať vysokú mieru rizika a v prípade ťažkých situácií sa necháme sprevádzať životom od MetLife.